دانشگاه آزاد در 8 رشته موضوعی حائز رتبه اول کشور است

رتبه اول دانشگاه آزاد در 8 رشته موضوعی

دانشگاه آزاد

بر اساس رتبه‌بندی پایگاه تامسون رویترز دانشگاه آزاد در 8 رشته موضوعی حائز رتبه اول کشور بوده و در دو رشته رتبه دوم را کسب کرده است.

به گزارش ایسنا بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی نمایه‌کننده ESI متعلق به موسسه تامسون-رویترز دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه 158 دانشگاه‌های برتر دنیا از نظر تولیدات علمی قرار گرفته است.

این موسسه معتبرترین موسسه نمایه‌کننده مقالات علمی است و رتبه‌بندی خود را هر 2 ماه یک بار اعلام می‌کند. در رتبه‌بندی جدید این موسسه، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاه اول کشور از جایگاه پیشین خود در رتبه ۱۶۱ به رتبه ۱۵۸ رسیده است.

این رتبه حاصل 36 هزار و 10 مقاله علمی، 183 هزار و 787 ارجاع و ۲۸۲ مقاله در میان مقالات برتر واحدهایی است که در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو می‌پذیرند.

به طور متوسط رتبه بین‌المللی دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی کشور بر اساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک 535، بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه 830، بر اساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه 958 و بر اساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه 1267 است.

رتبه تولید علم دانشگاه آزاد در 11 رشته

بر اساس گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام از پایگاه ESI از مجموع ۲۲ رشته‌ای که مقالات در آنها دسته‌بندی می‌شوند، دانشگاه‌های کشور در ۱۶ رشته به عنوان دانشگاه‌های موثر وارد رتبه‌بندی شده‌اند. در نیمی از این رشته‌ها یعنی در ۸ رشته، دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول کشور و در 2 رشته رتبه دوم را کسب کرده است.

جدول جایگاه بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی را در هر رشته نشان می‌دهد

رشته موضوعی رتبه بر اساس تعداد مدارک رتبه بر اساس تعداد استنادها رتبه بر اساس نسبت تعداد استنادها به مدرک رتبه بر اساس تعداد مقالات برتر رتبه بر اساس تعداد مدرک
پزشکی بالینی 712 1801 3903 3167 5
داروشناسی و سم‌شناسی 140 586 779 694 2
ریاضیات 77 129 220 31 1
شیمی 22 166 1128 390 1
علوم کشاورزی 59 254 754 88 1
علوم گیاهان و حیوانات 128 688 1120 1029 1
علوم محیطی و بوم شناسی 242 722 805 657 2
علوم مواد 48 187 739 274 1
فیزیک 243 510 704 445 1
مهندسی 20 69 1210 17 1
علوم رایانه 97 205 377 171 1

این جدول نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی در برخی رشته‌ها همچون مهندسی، علوم مواد، شیمی، ریاضیات وعلوم کشاورزی رتبه‌های کمتر از ۱۰۰ دنیا را کسب کرده است.

رتبه این دانشگاه در پزشکی بالینی پنجم، در ریاضیات، شیمی، علوم یارانه، کشاورزی، علوم گیاهی و جانوری، علوم مواد، فیزیک و مهندسی رتبه اول و در دارو و سم‌شناسی و علوم محیطی در رتبه دوم کشور ایستاده است.

وضعیت دانشگاه آزاد در تعداد مقالات علمی

این دانشگاه همچنین در شاخص تعداد مقالات و ارجاعات رتبه‌های حائز توجهی کسب کرده است.

رشته موضوعی تعداد مدارک تعداد استنادها نسبت تعداد استنادها مدارک تعداد مقالات برتر
پزشکی بالینی 1713 6103 3.56 2
داروشناسی و سم‌شناسی 926 4204 4.54 1
ریاضیات 1416 5458 3.85 36
شیمی 8420 53973 6.29 21
علوم رایانه 1138 4728 4.15 10
علوم کشاورزی 1619 5472 3.38 21
علوم گیاهان و حیوانات 2039 4713 2.31 2
علوم محیطی و بوم شناسی 830 3888 4.68 5
علوم مواد 3107 18469 5.94 49
فیزیک 3026 23202 7.67 49
مهندسی 6561 30154 4.6 107

بر اساس جدول فوق، دانشگاه آزاد در رشته پزشکی بالینی با تعداد هزار و 713 مقاله رتبه دوم کشور را در شاخص تعداد مقالات علمی در این حوزه کسب کرده است و در حوزه دارو و سم شناسی با تعداد 926 مدرک در جایگاه اول قرار گرفته است.نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)