هشت نفر از اعضای هیات علمی در دانشگاه شهرکرد ارتقا مرتبه یافتند

ارتقا مرتبه علمی 8 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

هیات علمی

هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد ارتقا مرتبه یافتند.

به گزارش ایسنا، براساس تصمیم اعضا هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد، هشت نفر از اعضای هیات علمی در دانشگاه شهرکرد ارتقا مرتبه یافتند.

دکتر رضا خوش سیر قاضیانی در رشته ریاضی کاربردی، دکترامین بی‌غم صادق در رشته علوم درمانگاهی، دکترجهانگیر صفری در رشته زبان و ادبیات فارسی و دکترشجاع قربانی دشتکی در رشته علوم و مهندسی خاک از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء پیدا کردند.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، همچنین دکتر غلامرضا رضایی‌زاده و  دکتر حمید شایان پور در رشته ریاضی محض، دکترمجتبی عمادی بایگی در رشته ژنتیک و دکترمحمودمحمدرضاپورطبری در رشته عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء پیدا کردند.نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)