طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی آشنایی و دانلود نمونه های مختلف

رپورتاژ خبری؛

bankfile

قبل از پرداختن به مقوله آشنایی با طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی باید گفت : یکی از مهمترین و قدیمی ترین شاخه های تخصصی علم روانشناسی ، روانشناسی یادگیری می باشد . معلمان برای کسب اطلاعات مربوط به فرایند های یادگیری ناچار هستند که به نظریه های مختلفی که در این زمینه ارائه شده اند ، مراجعه کنند . از این رو ، در روانشناسی مکاتب فکری متعددی وجود دارد که هر یک شامل نظریه های مختلفی بوده و هر نظریه ، بخشی از فرایند های پیچیده روانی را تبیین می کند . معلمان برای اجرای هر چه بهتر طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی از نظریات صاحبنظران بهره می گیرند. صاحبنظران یادگیری تلاش بسیار کرده اند تا فرایند های اساسی یادگیری را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و خوشبختانه کوششهای آنان منجر به نظریه هایی شده که معلم را با جنبه های مختلف یادگیری آشنا می سازد . مطالعه و فهم هیچ یک از نظریه های یادگیری به تنهایی کافی نیست تا معلم تصویر روشنی از جریانهای پیچیده یادگیری به دست آورد ، و بتواند طرح هایی چون طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی را به بهترین نحو ممکن ارائه دهد.بلکه در پناه مراجعه به نظریه های مختلف یادگیری است که وی قادر می گردد درک نسبتأ صحیحی از جریانهای مهم یادگیری کسب کند . به همین منظور ، از آنجا که معلمان و مربیان نقش بسیار مهمی در یادگیری دانش آموزان و همچنین ایجاد شرایط مطلوب آموزشی ایفا می کنند ، آنها به این وسیله می توانند به بهترین شکل ممکن آنها را در اجرای فرایند طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی یادری دهند.

منابع تعیین هدفهای آموزشی

تعیین هدفهای نهایی آموزش و پرورش و نهاد های آموزشی و تعیین اهداف مربوط به اجرای طرح هایی چون طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی مسئله ساده ای نیست که معلمان و دانش آموزان به انجام آن مبادرت ورزند با وجود این چنانچه این انتخاب براساس فلسفه جامع و قابل درکی از آموزش و پرورش انجام گیرد و افراد اطلاعات لازم را در استفاده یافته های این فلسفه برای اتخاذ تصمیم در مورد تعیین هدف داشته باشند ، احتمال اینکه قضاوت آنان درباره ی هدفهای منطقی تر باشد بیشتر خواهد شد . از این رو ، در تعیین هدفها از منابع متعدد بهره جسته می شود .

فیلسوفان تربیتی عقیده دارند که ارزشهای اساسی زندگی به وسیله ی آموزش و پرورش از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند . این گروه اجرای طرح هایی چون طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی را عامل اساسی انتقال ارزشها دانسته و معتقداند که آن ارزشها در نتیجه ی مطالعات عمیق فلسفی مشخص می گردند . بدین سبب از نظر فیلسوفان تربیتی ، فلسفه آموزش و پرورش منبع اصلی تعیین آموزش و پرورش می باشد .

با توجه به مواد فوق می توان چنین نتیجه گرفت که هدفهای آموزش و پرورش بایستی براساس اطلاعات همه جانبه ای که در زمینه نیازهای دانش آموزان ، احتیاجات و فلسفه حاکم بر جامعه و نیز ساخت دانش و دیدگاههای تربیتی حاصل می شوند تعیین گردند. چرا که بدون آنها اجرای طرح هایی چون طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی غیر ممکن است.

ماهیت و سازمان کنونی دانش و تغییرات جدید که در این زمینه به وقوع می پیوندد می توانند برای هدفهای آموزشی و مشخص نمودن موضوع و محتوای دروس، یکی دیگر از عوامل تعیین کننده هدفهای آموزشی باشند.از طرف دیگر محتواهای آموزشی را معمولا متخصصان موضوعهای درسی می نویسند که نظرها و دیدگاه های آنان در تعیین هدفهای آموزشی و اجرای طرح هایی مانند طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی نقشی به سزا ایفا می کنند .

با توجه به آنچه گفتیم معلمان برای انجام طرح جابربن حیان ، طرح کرامت و درس پژوهی احتیاج به منبعی غنی و قابل اعتماد دارند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای معلمان عزیز میسر ساخته است. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com   مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)